Δραστηριότητα

Αναλαμβάνουμε επισκευές, κατασκευές και εμπορία

Αμαξωμάτα [κλειστού – ανοιχτού τύπου, βαρέως – μεσαίου – ελαφρού τύπου (3 – 38 tn)].

Σκοπός: για αδρανή υλικά (χωματουργικά), για πακεταρισμένο φορτίο (παλέτες, σακιά, για βαριά ή ελαφριά φορτία.

 • Καρότσες
 • Καρότσες με μουσαμά
 • Καρότσες ανατρεπόμενες
 • Ηλεκτροϋδραυλικές πόρτες
 • Πλατφόρμες
 • Ειδικές κατασκευές (σιλό, ενισχύσεις σασί)

Ανυψωτικά μηχανημάτων

Ανυψωτικά μηχανημάτων [τοποθέτηση].

 • Γερανοί
 • Hook lift
 • Skip loader
 • Ηλεκτροϋδραυλικές πόρτες
 • Ράμπες με μπουκάλες για μεταφορά μηχανημάτων

Containers hook lift

Containers hook lift [κλειστού – ανοιχτού τύπου].

Σκοπός: για στερεά και υγρά απόβλητα [για αδρανή υλικά (χωματουργικά), για χαρτί, γυαλί και πλαστικό].

 • Βάση πλαισίου για container
 • Με γωνιακό πάτωμα
 • Με ίσιο πάτωμα
 • Απορριμματοδέκτης
 • Με καπάκι
 • Με συρόμενο μουσαμά
 • Καρότσα εμπορική
 • Καρότσα flat με πλαϊνά φύλλα
 • Ειδικές κατασκευές: κατασκευή για γάντζο

Containers για αλυσιδάκια [4.0–5.5–7.0–10.0–15.0 m3].

 • Αλυσιδάκια με 2 πόρτες
 • Μονόπλευρα – αμφίπλευρα
 • Καπάκια
 • Πόρτες
 • Ανοιχτά
 • Ειδικών μεταφορών με τέντα

Παλέτες [1.5 m3].

 • Ανατρεπόμενες με καπάκι
 • Ανατρεπόμενες χωρίς καπάκι

Υδραυλικές κατασκευές

 • Σύστημα ανατροπής [σασμανάκι, αντλία, μπάι μπας]
 • Καζανάκια λαδιού
 • Υδραυλικές μπουκάλες [μονής και διπλής ενέργειας]
 • Μαρκούτσια υψηλής πιέσεως
 • Υδραυλικά χειριστήρια
 • Υδραυλικά συστήματα press container
 • Χειριστήρια αέρος [ανατροπής και hook lift]