Η Εταιρεία

Η Εταιρεία

Η «Express Β.ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ-ΕΛ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε.» είναι μια ελληνική εταιρεία, που ιδρύθηκε το 1976 από τους Γεώργιο Παπαλουκά και Ηλία Θεοχάρη και δραστηριοποιείται στο χώρο της κατασκευής αμαξωμάτων για μηχανοκίνητα οχήματα. Σήμερα διοικείται από τους υιούς Βασίλειο Παπαλουκά και Ελευθέριο Θεοχάρη.

Με βάση τον καταστατικό της σκοπό, η εταιρεία μας ασχολείται με κατασκευές και επισκευές υδραυλικών ανατροπών αυτοκινήτων, αμαξωμάτων παντός τύπου, ενισχυμένων πλαισίων αυτοκινήτων και πάσης άλλης παρεμφερούς μηχανικής φύσεως και μορφής εργασιών, καθώς και με την εμπορία σιδήρων και γερανών έτοιμων προς τοποθέτηση επί αυτοκινήτων.

Η «Express Β.ΠΑΠΑΛΟΥΚΑΣ-ΕΛ.ΘΕΟΧΑΡΗΣ Ο.Ε.» διαθέτει πιστοποίηση ISO 9001 : 2008.