Προηγούμενα Projects

Επισκευή πρεσσών παντός τύπου

Επισκευή πρεσσών παντός τύπου

Επισκευή φορείου και ρεγουλάρισμα στην πρέσσα

Επισκευή φορείου και ρεγουλάρισμα στην πρέσσα

Επισκευή

Επισκευή

Επισκευή σασί

Επισκευή σασί

Κατασκευή πατώματος

Κατασκευή πατώματος

Κατασκευή συρταριών πρέσσας

Κατασκευή συρταριών πρέσσας

Μετατροπή καρότσας ανοιχτής

Μετατροπή καρότσας ανοιχτής

Ρυμούλκα για καδάκια

Ρυμούλκα για καδάκια

Τοποθέτηση γάντζου και γερανού

Τοποθέτηση γάντζου και γερανού

Τοποθέτηση, βαφή, πώληση αλυσιδάκι

Τοποθέτηση, βαφή, πώληση αλυσιδάκι

Container ανακυκλώσιμων υλικών

Container ανακυκλώσιμων υλικών

Container αποβλήτων

Container αποβλήτων

Containers για μεταφορά ιατρικών αποβλήτων

Containers για μεταφορά ιατρικών αποβλήτων